حاصل عمر

"یاهو وحده هو لا اله الا هو"

 

به گاه حادثه ایاک نستعین دارم

 

اگرچه از تو به اشعار خود نگین دارم

مرا ببخش که از تو فقط همین دارم

شبیه قاصدکی که لگد شود من نیز

به  نارسایی این روزها یقین دارم

گزافه نیست پشیمانی ام ز عمر تباه

که تیغ توبه ز رندی به آستین دارم

نه تاب رفتنم و نه توان دل کندن

چنان چو سرو اگر ریشه در زمین دارم

اگرچه سرد و خموش آمدم چو خاکستر

میان خویش هزار  آه  آتشین دارم

اگرچه رفت همه هستی ام در این میدان

چه جای حزن ؟ دلی با خدا عجین دارم

منی که در دلم "ایاک نعبد "آمده است

به گاه حادثه" ایاک نستعین" دارم

خدا کند گره از کارها بگردد باز

مگر به حق دلم چون دلی حزین دارم

 

 

 

سید محمد میر کاظمیان

(برگرفتهازنشریهفانوسسالهفتممهر89  )

Fanoos_basij@yahoo.com

/ 1 نظر / 13 بازدید