"یا هو وحده هو لا اله الا هو"

هنگامیکه او آمد

این عصا و کوله بار و چاروق های مرا به او بسپار؛

 و به وی بگو که من چهل سال پیش

 این عصا را به دست گرفتم.

این چاروق را به پا کردم؛

 و این کوله بار را به دوش گرفتم  و به راه افتادم.

چهل سال، خستگی ناپذیر و تشنه و عاشق؛

به رفتن ادامه دادم.

 اکنون راه را تا بدین جا آمدم

و تو پسرم؛

اینک؛

عصایم را به دست گیر؛

چاروقهایم را بپوش؛

و کوله بارم را بر پشت نه

 واین راه را

از اینجا که من ماندم ادامه بده.

و تو نیز

در پایان زندگی خویش آنرا به فرزندت بسپار و وصیت کن تا راه را از آنجا که تو مانده ای ادامه دهد.

<شریعتی>

 

/ 0 نظر / 20 بازدید